Blaafjeld

Den 4:e Maj 1940 attackerades Blaafjeld tillsammans med Sekstant och Pan av tyska bombplan. Historien berättar att Blaafjeld blev träffat och att manskapet endast halvhjärtat försöker rädda skeppet. Det sjunker ett dygn senare. Nu vilar det kölrätt på 35 meters djup. Man kan lätt identifiera den last av cellulosabalar som ligger i lastrummen.

Blaafjeld är ett fraktskepp på 68 meter 1146 bruttoton. Byggd 1918 i Trondheim och drevs av en trippelexpantions ångmaskin.

Källa: http://dykkepedia.com/

Sekstant

Sekstand vilar idag på 65 meters djup inne i fjorden Urdhalsvången. Det var på väg från Foldafoss till Thames och väntade på en konvoj till England. Den 4:e Maj 1940 attackeras Sekstant, Blaafjeld och Pan av tyska bombplan. Sekstankt träffas och sjunker snabbt. Även Blaafjeld träffas men sjunker inte förrän dagen där på. Vraket står kölrätt på botten och är i mycket bra skick.

Sekstant är ett fraktskepp på 75 meter och 1626 bruttoton. Byggd 1920 i Bergen och drevs av en trippelexpansionsångmaskin.

Källa: http://dykkepedia.com/

Vrakdykning i Östersjön

Vrakdykning från blandade vrak i Östersjön.