JJ-CCR

Vi är aktoriserat servicecenter med certifierade servicetekniker som utför komplett service på JJ-CCR. Vi kan alltså utföra 5års servicen på din maskin.

Vi är även certifierade serviceinstruktörer för JJ-CCR.

Vi kan erbjuda flera olika service paket.

Priser vid förfrågan

JJ-service