Normoxic Trimix CCR Diver

Kursen Normoxic Trimix Diver är det naturliga nästa steget för en CCR dykare. Kursen möjliggör dykning ner till maximalt 60 meter med helium baserad trimix diluent. Under kursen lär du dig använda säkra procedurer för dykning till större djup och med längre dekompression.

Kursen omfattar teori, praktik och minst 300 minuter i vattnet uppdelat på 4 eller fler dyk i öppet vatten och 1 dyk i pool. Vanligtvis tar kursen ca 4 heldagar.

I kursen ingår Tek CCR manual, CCR Normoxic Tmx Workbook och Normoxic Tmx Deco tabeller för fast PO2.

För att påbörja kursen skall du ha fyllt 18 år, inneha CCR-Diver certifikat och minst 50 timmar på CCR. Kursen kan kombineras med CCR Trimix diver.

Pris vid förfrågan