CCR Grundkurs

Grundkursen CCR-Diver är det första steget mot dykning med rebreather (CCR). Kursen ger dig en solid grund för att kunna utvecklas och bli en kompetent dykare på slutet system. Du lär dig att på ett säkert sätt använda en CCR ner till ett maxdjup av 42 meter (51 meter med Trimixdiluent) och med dekompressionsstop upp till 15 minuter.

Kursen omfattar teori, praktik och minst 500 minuter i vattnet uppdelat på 6 eller fler dyk i öppet vatten och 1 dyk i pool. Vanligtvis tar kursen ca 5 heldagar.

I kursen ingår Manual & Workbook, Tek CCR manual, OTU/CNS tabell, EAD/MOD tabell och Deco tabeller för konstant PO2.

För att påbörja kursen skall du ha fyllt 18 år och inneha Advanced EANx eller Advanced rec trimix diver. Dessa kan inkluderas i CCR kursen.

Pris vid förfrågan