Trimix CCR Diver

Kursen CCR Trimix Diver är till för dig som vill gå ännu djupare. Kursen ger dig kunskap för att kunna plandera och utföra dykning djupare än 60 meter med helium baserad trimix som diluent. Under kursen lär du dig använda säkra procedurer för dykning till större djup och med längre dekompression.

Kursen omfattar teori, praktik och minst 320 minuter i vattnet uppdelat på 4 eller fler dyk i öppet vatten och 1 dyk i pool. Vanligtvis tar kursen ca 4 heldagar.

I kursen ingår CCR Trimix Workbook och Trimix Deco tabeller för fast PO2.

För att påbörja kursen skall du ha fyllt 18 år inneha CCR Normoxic Diver certifikat och minst 100 timmar på CCR.

Pris vid förfrågan